Tühistamispoliitika

Järgmised tühistamisreeglid kehtivad ainult tarbijatele:

Tühistamisõigus

Tehingu lõpetamise õiguse kasutamiseks peate viivitamatult, kuid mitte hiljem kui kaup saadetakse, meile teatama (Unique Beauty OÜ, Katusepapi 4 / 2-110, Tallinn, Harjumaa, 11412, Eesti, telefon +372 55979456, e-post info@lamilashes.ee)

teavitama oma lepingust üksikasjalikult lõpetama ( näiteks posti, faksi või e-posti teel saadetud kirjaga).

Võite kasutada lisatud näidisvormi lõpetamist. Kuid te ei pea seda tegema.

Tühistamise tagajärjed

Kui tühistate tehingu, hüvitame kõik teilt saadud maksed, sealhulgas saatmiskulud (välja arvatud lisakulud, mis tekivad seetõttu, et valisite mõne muu tarnetüübi kui meie pakutav tavasaadetis).

Teeme seda kohe ja hiljemalt neljateistkümne päeva jooksul alates päevast, mil me teie tühistamisteate kätte saame.

Kasutame samade maksevahendite abil teile kulude hüvitamiseks, mida kasutasite algses tehingus, kui teiega pole kokku lepitud teisiti;

Kui kaup saadeti ostjale. Võime teile tagasimaksed keelduda, kuni oleme toote tagasi saanud või kui saate tõendada, et olete toote tagasi saatnud,

olenevalt sellest, kumb saabub varem.

Mitte mingil juhul ei võeta selle tagasimakse eest tasu, kui toodet pole ostjale tarnitud.

Kauba peate meile viivitamata tagastama või üle andma hiljemalt 7 päeva jooksul alates päevast, mil teavitasite meid lepingu lõpetamisest.

Kui saadate eseme enne 7-päevast tähtaega, loetakse, et olete tähtajast kinni pidanud.

Tagastatav kaup peab olema kahjustamata, täielik, originaalpakendis ja kasutamata.

Tühistamisõigus ei kehti kaupade puhul, mida hügieenilistel põhjustel ei saa tagastada, kui nende pitser pärast kohaletoimetamist eemaldati.

Klient kohustub katma kauba tagastamise kulud summas 15 eurot, välja arvatud juhul, kui tagastatav toode ei vasta kliendi tellimusele.

(Kui soovite lepingu tühistada, siis täitke palun ära käesolev vorm ja tagastage see meile.)

Adressaat:

Unique Beauty OÜ

Katusepapi 4/2-110, Tallinn, Harjumaa, 12618, Estonia

e-post: info@lamilashes.ee

faks: +372 55979456

Mina / meie (*) tühistan / tühistame käesolevalt minu / meiega (*) sõlmitud ostu-müügilepingu

järgnevate kaupade ostmiseks (*) / järgneva teenuse osutamiseks (*)

Tellitud (*) / vastu võetud (*)

Tarbija(-te) nimi

Tarbija(-te) aadress

Tarbija(-te) allkiri (ainult juhul, kui avaldus esitatakse paberil)

Kuupäev